Adviesdiensten

Naast ontwerpdiensten levert ESTIN engineering op basis van haar ervaring ook diverse specialistische adviesdiensten.De diensten die wij u kunnen leveren zijn zowel van technische als ook van organisatorische aard.

Deze diensten kunt u op enig moment in uw project inzetten. Diverse medewerkers van ESTIN engineering hebben op deze gebieden een "consultancy" achtergrond en zij zullen u graag met raad en advies bijstaan. Ons motto hierbij: 'Raadgevend in plaats van Raadvragend' 

Functiebehoud

Op plaatsen waar zich veel publiek kan bevinden en waarbij de ontruimingsmogelijkheden niet altijd eenvoudig zijn worden vanuit veiligheidsaspecten steeds meer verscherpte eisen aan installaties gesteld. Hierbij valt ondermeer te denken aan metrostations en parkeergarages. Één van die eisen die steeds vaker wordt gesteld is "Functiebehoud".

Hierbij dienen alle installaties benodigd voor een veilige ontruiming zo aangelegd te worden dat zij bij brand minimaal 1 uur kunnen blijven functioneren. Een belangrijk punt hierbij is dat de installaties niet alleen afzonderlijk maar juist ook in samenhang hieraan dienen te voldoen. Hoewel deze wijze van installeren nog niet al teveel wordt toegepast zal dit in de nabije toekomst wel sterk toenemen.

ESTIN engineering heeft door haar werkzaamheden voor het project "Vluchtwegmaatregelen metrostations" veel ervaring opgedaan met betrekking tot het ontwerpen van installaties met Functiebehoud.

Door deze ervaring kunnen wij uw organisatie van een gepast advies dienen, zowel tijdens de ontwerp- alsook tijdens de uitvoeringsfase.

Normering

Functiebehoud = veiligheid


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jlxdz/domains/estin.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1247

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jlxdz/domains/estin.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1247