Adviesdiensten

Naast ontwerpdiensten levert ESTIN engineering op basis van haar ervaring ook diverse specialistische adviesdiensten.De diensten die wij u kunnen leveren zijn zowel van technische als ook van organisatorische aard.

Deze diensten kunt u op enig moment in uw project inzetten. Diverse medewerkers van ESTIN engineering hebben op deze gebieden een "consultancy" achtergrond en zij zullen u graag met raad en advies bijstaan. Ons motto hierbij: 'Raadgevend in plaats van Raadvragend' 

Raakvlakkenmanagement

Bij multi-disciplinaire projecten al of niet in percelen aanbesteed zijn altijd meerdere disciplines betrokken. Hierbij kan het probleem ontstaan dat alle betrokken partijen wel leveren wat hen is opgedragen maar dat de som van de verschillende leveringen niet het gewenste geheel vormt omdat de bovenliggende eisen niet eenduidig zijn vertaald.

Raakvlakkenbeheer is hier dan ook het "key" woord.

Al bij aanvang van het project is het dus van essentieel belang dat alle door de opdrachtgever gestelde eisen worden geïnventariseerd en gecoördineerd. ESTIN engineering kan in dit prille stadium van het project deze eisen voor u inventariseren en vertalen naar de betrokken partijen.

Dit doen wij door het opstellen van een raakvlakkenmatrix. In deze matrix worden de vaak functionele eisen vertaald naar ontwerpeisen met daarbij aangegeven het onderlinge veband tussen de verschillende disciplines. Ook is de matrix een prima hulpmiddel bij de te voeren coördinatie van het project.

Raakvlakkenbeheer

 

De basis voor de juiste integraliteit in uw ontwerp!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jlxdz/domains/estin.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1247

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jlxdz/domains/estin.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1247