Ontwerp

Ieder project valt of staat met een goed en doordacht ontwerp. Nog steeds blijkt helaas dat hier niet altijd voldoende aandacht aan wordt besteed omdat men het ontwerpproces niet schaart onder "Value for Money" Hier geldt echter eens te meer; 'een goed begin is het halve werk'.

Een goede voorbereiding verhoogt namelijk niet alleen het succes van uw project maar reduceert eveneens de kans op hoge faalkosten tijdens de uitvoeringsfase. ESTIN engineering hanteert voor haar ontwerpwerkzaamheden daarom de fasering zoals deze is beschreven in de DNR-STB 2009 behorende bij de DNR 2005 "Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur".

Door deze gefaseerde aanpak in combinatie met onze ruime ervaring, transparante opstelling en flexibele houding bent u verzekerd van een goed en doordacht ontwerp en daarmee een goede start voor de realisatie van uw project.

Integraliteit van het ontwerp

ESTIN engineering heeft een lange traditie in het ontwerpen van technische installaties binnen een multi-disciplinaire omgeving.

Hierdoor hebben wij veel aandacht voor de integraliteit van de te ontwerpen installaties in relatie met de gebouwde omgeving.

Om de integraliteit te waarborgen hechten wij daarom ook veel waarde aan de coördinatie binnen het project en vervullen hierin dan ook veelal een voortrekkersrol.

Coördinatie

   

Primair coördinatiesysteem = Standaardisatie van het werk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jlxdz/domains/estin.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1247

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jlxdz/domains/estin.nl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1247