Industrie

De werkzaamheden van ESTIN engineering voor de industrie betreffen het ontwerpen van elektrotechnische en instrument-technische installaties. Dit doen wij, afhankelijk van de projectstatus bij opdracht, vanaf het vertalen van het ‘Proces Flow Diagram’ naar het ‘Proces en Instrument Diagram’ en de daarbij behorende besturingsfilosofie. Verder ontwerpen en detailleren wij alle benodigde E&I installaties vanaf de midden- en laagspanningsdistributie tot en met de kabelwegen en het specificeren van de instrumenten. 

Onze Opdrachtgevers zijn vaak eindgebruikers en bevinden zich onder meer in de marktsegmenten afvalverwerking, (petro)chemie, voedingsindustrie, waterzuivering en op- en overslag.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/jlxdz/domains/estin.nl/application/modules/estin/views/scripts/markten/index.phtml on line 20

Grondreinigingsinstallatie

Eén van onze opdrachtgevers heeft de capaciteit van haar grondreinigingsinstallatie rigoureus vergroot. Het hart van deze installatie wordt gevormd door een gloeitrommel met een lengte van ca. 52 meter en een doorsnede van ca. 8 meter. Naast het ontwerp van de benodigde elektro- en instrument-technische voorzieningen benodigd voor de nieuwe installatie behoorde tot het project eveneens het omleggen van bestaande hoofdkabelbaantracés.

Estin engineering heeft op verzoek van haar opdrachtgever het complete elektro- en instrument-technische ontwerp voor de installatie opgesteld. Vervolgens is het project in verband met de grote impact van deze wijziging op de bestaande installaties in een bouwteam uitgevoerd waarbij wij de opdrachtgever hebben ondersteund bij de uitvoeringsbegeleiding en het testen en opleveren van de installatie.