Industrie

De werkzaamheden van ESTIN engineering voor de industrie betreffen het ontwerpen van elektrotechnische en instrument-technische installaties. Dit doen wij, afhankelijk van de projectstatus bij opdracht, vanaf het vertalen van het ‘Proces Flow Diagram’ naar het ‘Proces en Instrument Diagram’ en de daarbij behorende besturingsfilosofie. Verder ontwerpen en detailleren wij alle benodigde E&I installaties vanaf de midden- en laagspanningsdistributie tot en met de kabelwegen en het specificeren van de instrumenten. 

Onze Opdrachtgevers zijn vaak eindgebruikers en bevinden zich onder meer in de marktsegmenten afvalverwerking, (petro)chemie, voedingsindustrie, waterzuivering en op- en overslag.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/jlxdz/domains/estin.nl/application/modules/estin/views/scripts/markten/index.phtml on line 20

STOP begeleiding

Bij één van onze opdrachtgevers was het probleem aanwezig dat bij de start van de jaarlijkse fabrieksstop de aansturing van de ingeleende contractors moeizaam verliep. Hierdoor ontstond direct bij aanvang van de fabrieksstop al vertraging en werd de eigen organisatie te zwaar beslast door de vele vragen.

Samen met de opdrachtgever hebben wij een methodiek ontwikkeld waarbij de immer weer aanwezige hectiek bij aanvang van de preventieve fabrieksstop wordt voorkomen. Hiertoe worden de uit te voeren werkzaamheden in beheersbare pakketten opgedeeld en uitgewerkt in werkinstructies waarin de locatie, de benodigde materialen, de vereiste veiligheidsvoorzieningen en de werkzaamheden gedetailleerd worden beschreven. Deze werkinstructies geven precies die hoeveelheid informatie aan de monteur die benodigd is voor zijn werkzaamheden, niet meer en niet minder. Het resultaat van deze werkwijze heeft zich inmiddels bewezen en de stops verlopen hierdoor efficïenter dan voorheen.