Infrastructuur

Verkeerswegen, waterwegen, luchtvaart en railinfra vormen de slagaders van onze hedendaagse economie. Met behulp van geavanceerde technieken en systemen worden vergroting van de capaciteit en verhoging van de veiligheid van deze transportwegen gerealiseerd.

De jarenlange ervaring van onze medewerkers strekt zich uit van energiesystemen op luchthavens tot verkeerssignaleringssystemen in tunnels. Zowel in rechtstreekse opdracht van de overheid, semi-overheid en eindgebruikers alsook in opdracht van toeleveranciers aan deze opdrachtgevers leveren onze medewerkers een belangrijke bijdrage aan het installatie-ontwerp van tunnels, bruggen, sluizen, aquaducten, stations, remises, bovenleidingsystemen, radarposten, etc.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/jlxdz/domains/estin.nl/application/modules/estin/views/scripts/markten/index.phtml on line 20

Tenderbegeleiding Ontwerpteam

Op verzoek van één van onze opdrachtgevers heeft ESTIN engineering het ontwerpteam ondersteund bij het maken van een aanbieding voor een infrastructureel project op basis van systems engineering. Het project omvat het op afstand bedienen van diverse sluizen en bruggen vanuit 2 nautische centrales. Om dit mogelijk te maken dienen de sluis- en bruginstallaties omgebouwd en gemodificeerd te worden, dient er een CCTV-installatie tezamen met nieuwe communicatie-apparatuur te worden aangebracht, en dienen de centrales te worden ingericht met nieuwe werkplekken voor afstandsbediening.

ESTIN engineering heeft het ontwerpteam ondersteund met technische adviezen, contractmanagement en systems engineering. Zo acteren wij als onderdeel van het ontwerpteam en zijn we betrokken bij vergaderingen en afstemmingen met onderaannemers. Gedurende de complete offerte-fase zijn we actief geweest voor onze opdrachtgever en konden wij deze uiteindelijk feliciteren met de opdracht.