Infrastructuur

Verkeerswegen, waterwegen, luchtvaart en railinfra vormen de slagaders van onze hedendaagse economie. Met behulp van geavanceerde technieken en systemen worden vergroting van de capaciteit en verhoging van de veiligheid van deze transportwegen gerealiseerd.

De jarenlange ervaring van onze medewerkers strekt zich uit van energiesystemen op luchthavens tot verkeerssignaleringssystemen in tunnels. Zowel in rechtstreekse opdracht van de overheid, semi-overheid en eindgebruikers alsook in opdracht van toeleveranciers aan deze opdrachtgevers leveren onze medewerkers een belangrijke bijdrage aan het installatie-ontwerp van tunnels, bruggen, sluizen, aquaducten, stations, remises, bovenleidingsystemen, radarposten, etc.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/jlxdz/domains/estin.nl/application/modules/estin/views/scripts/markten/index.phtml on line 20

Renovatie Oostlijn Metro Amsterdam: Vluchtwegmaatregelen

Als gevolg van de nieuwe tunnelwet dienen er met betrekking tot vluchtwegmaatregelen nieuwe veiligheidsinstallaties in de ondergrondse metro stations te worden voorzien.
De werkzaamheden omvatten onder meer het installeren van een nieuwe rookgas afzuigingsinstallatie en het vervangen van alle perron-installaties zoals kabelwegen, (nood)verlichting, branddetectie- en omroepinstallatie. Hierbij worden alle veiligheidsinstallaties uitgevoerd in functiebehoud zodat de installaties bij brand minimaal één uur in bedrijf blijven.

ESTIN engineering assisteert in dit project de bouwdirectie tijdens het ontwerptraject door het technisch ontwerp te toetsen aan het gecontracteerde bestek en de regelgeving. Ook hebben wij toezichthouders op locatie en toetsen wij de uitvoeringswerkzaamheden aan de hand van het goedgekeurde ontwerp.

Om onze werkzaamheden efficiënt en kwalitatief goed uit te kunnen voeren hebben wij alle ontwerpbesluiten alsmede ook de contractuele bestekeisen naar de uitvoering vertaald en deze opgenomen in onze standaard toets formulieren. Hierdoor zijn wij in staat de installaties gedetailleerd te controleren met betrekking tot geleverde materialen, installatie-werkzaamheden en de kwaliteit van het werk in het algemeen. Op basis van onze opnames informeren wij de bouwdirectie over onze bevindingen.