Utiliteitsbouw

Technische installaties zijn binnen de huidige moderne kantooromgeving in de loop der jaren steeds geavanceerder geworden. Ook worden hogere eisen gesteld aan comfort, duurzaamheid en procesefficiency. Iedere organisatie heeft daarnaast te maken met het toenemen van dataverkeer en dataopslag waardoor telecommunicatieruimten steeds belangrijker worden.

ESTIN engineering ontwerpt alle gebouwgebonden installaties voor onder meer kantoren, winkelcentra, bedrijfsgebouwen en ziekenhuizen. Door onze ervaring met telecomprojecten is bij ons tevens veel specialistische kennis aanwezig op het gebied van datanetwerken en de inrichting van complexe telecommunicatieruimten.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/jlxdz/domains/estin.nl/application/modules/estin/views/scripts/markten/index.phtml on line 20

Renovatie kantoorgebouw; 9000 m2 BVO

In het bestaande kantoorgebouw van onze opdrachtgever waren de technische installaties sterk verouderd en was er bij de opdrachtgever tevens de wens om het gebouw te moderniseren en efficiënter in te delen. Dit heeft geresulteerd in een totale kaalslag van het gebouw waarbij alleen de constructie werd gehandhaafd.

Één van de uitgangspunten bij de renovatie was duurzaam bouwen. In het nieuwe ontwerp is om deze reden ondere andere een voorziening voor koude- en warmteopslag geïntegreerd.

Door ESTIN engineering is het complete ontwerptraject doorlopen, waarbij naast het opstellen van het programma van eisen ook een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd naar mogelijkheden van koude- en warmteopslag. Verder is er voor de technische installaties een sloopbestek opgesteld aangevuld met de benodigde tijdelijke voorzieningen. Ook hebben wij de opdrachtgever geassisteerd bij de Europese aanbesteding.